Česky Español

zelená úsporám

Zelená úsporám

Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

http://www.zelenausporam.cz

Program PANEL

Cílem programu PANEL je usnadnit financování komplexních oprav bytových domů postavených panelovou technologií nebo bytových domů postavených v některé z typizovaných konstrukčních soustav. Tento dotační program je upraven Nařízením vlády č. 299/2001 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 325/2006 Sb. Velký důraz při poskytování této státní dotace je kladen na odstranění statických poruch a zlepšení tepelně technických vlastností domů. Program PANEL obsahuje dva základní nástroje podpory:

  • dotace na úhradu části úroků ve výši 2,5 - 4% ročně

  • Poskytnutí cenově zvýhodněné záruky k zajištění úvěru na financování revitalizace domů

Funguje od května 2004 a je směrován na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií. Umožňuje efektivní nápravu nevyhovujícího stavu nejen z hlediska přijatých norem a předpisů, ale i tepelného komfortu obyvatel domů při značných úsporách spotřebované energie a tím i šetrnosti vůči životnímu prostředí.